Regulamin serwisu

I. POJĘCIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. WARUNKI UŻYWANIA SERWISU

IV. WARUNKI KOMUNIKACJI I ŚWIADCZENIA POZOSTAŁYCH USŁUG W SERWISIE

V. GROMADZENIE DANYCH O USŁUGOBIORCACH

VI. PRAWA AUTORSKIE

VII. ZMIANY REGULAMINU

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE