Procedury bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa w przedszkolu:

  • PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIE GO - zobacz
  • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE - zobacz