Program wychowania przedszkolnego

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 realizujemy:

  • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o., Nr dopuszczenia ISBN 978-83-7253-789-8, przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2016.

Zajęcia z religii oparte są na:

  • Program nauczania nr AZ-0-01/10  z dnia 09.06.2010 r. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” (5-latki).
  • Program nauczania nr AZ-0-04/4 z dnia 23.03.2004 „Przychodzimy do Pana Boga” (6-latki).