Program wychowania przedszkolnego

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 realizujemy:

  • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o., Nr dopuszczenia ISBN 978-83-7253-789-8, przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2020.

Zajęcia z religii oparte są na

  • Program nauczania nr AZ-0-01/10  z dnia 09.06.2010 r. „Kochamy dobrego Boga" Podręcznik "Jesteśmy dziećmi Bożymi" J. Szpet, D. Jackowiak (5-latki).
  • Program nauczania nr AZ-0-01/18 z dnia 19.09.2018 r. „Kocham Jezusa - Pan Jezus Nauczycielem” Podręcznik "Kocham Pana Jezusa" (2 części) ks. dr Paweł Płaczek (6-latki).