Rada rodziców

Nr konta Rady Rodziców: 53 86780005 0011 0101 7327 0001
W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, składka na Radę Rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022: 150,00 zł