Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

I. DEFINICJE

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

III. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

IV. BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIA DANYCH

V. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

VII. PLIKI COOKIES SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

VIII. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

IX. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

X. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

XI. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

XII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

XIII.PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

XIV. KONTAKT DO ADMINISTRATORA

XV. WYMAGANIA SERWISU

XVI. LINKI ZEWNĘTRZNE

XVII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI