Mądre Sowy

KODEKS PRZEDSZKOLAKA
KODEKS PRZEDSZKOLAKA
wrzesień 2021

W naszym przedszkolu każde dziecko zobowiązane jest do przestrzegania ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie. Co roku przedszkolaki zapoznawane są z owymi normami i zasadami. Na ich podstawie, na początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy obrazkowy  kodeks przedszkolaka. Na koniec każdy przedszkolak podpisał się pod ustalonymi zasadami wykonując obrazek „Mądrej Sowy”. Następnie kodeks został zawieszony w centralnym miejscu sali przedszkolnej.

LETNIE PORZĄDKI W OGRÓDKU
LETNIE PORZĄDKI W OGRÓDKU
wrzesień 2021

Po wakacjach dzieci pierwsze kroki skierowały do przedszkolnego ogródka warzywnego. Były bardzo ciekawe czy wyrosły warzywa, które z wielkim zaangażowaniem sadziły i siały na wiosnę. Niejeden ogrodnik mógłby pozazdrościć takich okazów. Dzieci z radością wyrywały pietruszkę, marchewkę, szczypiorek, seler. Cieszyły się ze wszystkich zebranych plonów, które później zjadały z apetytem. Dzieci przy okazji uczyły się prawidłowego sposobu korzystania z narzędzi ogrodniczych. Praca ta dała im ogromną satysfakcję i zadowolenie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem grabiły wyrwane chwasty co sprawiło im wiele radości i przyjemności. W ten sposób przedszkolaki rozbudziły w sobie potrzebę dbania o najbliższe otoczenie oraz wzbogaciły wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym.