Zgłaszanie dziecka do przedszkola

Ponieważ uruchamianie kolejnych oddziałów odbywać się będzie w cyklu tygodniowym (od poniedziałku) należy zgłaszać dzieci do środy, w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola. Dziecko należy zgłaszać telefonicznie u dyrektora przedszkola ( 655723996 ) oraz wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres: pm5@pm5.gostyn.pl

Zgłoszenie dziecka do przedszkola nie oznacza jego przyjęcia. O decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dyrektor powiadomi rodzica telefonicznie.