„...Bo układanie

wierszy i piosenek

to nie są rzeczy,

które się łapie w powietrzu.

To one Cię łapią i wszystko

co można zrobić,

to pójść tam gdzie one

mogłyby Cię znaleźć...”

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 realizujemy:

Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk, wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o., Nr dopuszczenia ISBN 978-83-7253-789-8, przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2016.

 

Zajęcia z religii oparte są na:

Program nauczania nr AZ-0-01/10  z dnia 09.06.2010 r. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” (5-latki).
Program nauczania nr AZ-0-04/4 z dnia 23.03.2004 „Przychodzimy do Pana Boga” (6-latki).

 

Pozostałe działy:

Aktualności z życia przedszkola

Ogłoszenia i komunikaty

Zasady rekrutacji

Ramowy rozkład dnia

Oferta dodatkowa

Terminy imprez i uroczystości przedszkolnych

Nasz personel

Procedury bezpieczeństwa

Honorowa lista darczyńców